• Steam周销榜:掌机十七连冠 COD19第二、2077第三

  发布日期:2023-11-13 09:16    点击次数:163

  Steam新一周(截至9月25日)周销榜公开,V社掌机Steam Deck十七连冠,《使命召唤19:现代战争2》升至第二,《赛博朋克2077》第三,《战神》《艾尔登法环》入榜。

  完整榜单:

  1)Steam Deck

  2)使命召唤19:现代战争2

  3)赛博朋克2077

  4)史莱姆牧场2

  5)FIFA23

  6)重返猴岛

  7)建筑模拟器

  8)战神

  9)艾尔登法环

  10)NBA 2K23